LED Progress Conference

LED Progress Conference

Conference LED Progress “LED Lighting: News. Practice. Prospects” – is a professional platform for experts meeting of the scientific, business sphere and representatives of the state structures where actual tendencies of the LED market will be shined.

The Curator and Leading of Conference – Victor Sorokin, the corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine, Deputy Director of Institute of Semiconductors Physics of NAS of Ukraine, professor.

According to professionals – LED Progress Conference became the most significant LED conference of Eastern Europe.

Conference Visit

Visiting of LED Progress Conference is chargeable – 590 UAH for three days of work.
The number of places is limited.
50% of discount – To all participants of the LED Expo exhibition
To receive a discount please apply for a promo code to Organizers.

Payment methods: payicons

LED Progress Programm 2019

10 вересня
I. Відкриття
12:00-12:10     Привітання Організаторів
II. Практика світлодіодних рішень
12:10-12:30 В.М. Сорокін
12:30-13:30 Нові критерії ефективності світлодіодів та світлодіодних COB-матриць Дмитро Юровських, регіональний представник СREE Inc. (США)
13:30-14:30 Potential efficiency development of LEDs. Short overview application of future – laser and light projection. Piotr Jakubowski ( Петр Якубовский ), OSRAM Semiconductor
14:30-15:10     ПЕРЕРВА
15:10-15:30 Організаційно – економічна модель реновації системи вуличного освітлення міста. Експертиза, проектування, моделювання застосування інвестицій через систему впровадження т. з. Еско-контракту Хрущ А.В. НПФ Атилос, Хакімзянов А. Р. АТ Еско-Консалт, Хоперский С.В. АВСТ
15:30-15:50 Світлотехнічні параметри освітлювальних пристрої для вирощування рослин в умовах закритого Науковий співробітник, к.т.н Корнага В.І.
15:50-16:10 Автономні світлодіодні світильники-маркери. Галинський О. Д., НТЦ АЕРОПЛАСТ, м.Київ
16:10-16:30 Комплексний підхід до підготовки фахівців зі світлодизайну Ковальчук О.В. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедри фізики КНУТД; Олейнікова І.В. – к.ф-м.н., доцент кафедри фізики КНУТД.
16:30-16:50 Зовнішнє освітлення міста і автомагістралей Маснєв Юрій, ТОВ <<ЛЕД ефект>>

11 вересня
III. Економіка та інвестиції
11:00-11:20 Street lighting Norms in Europe and it’s compliance practice. Dipl.-Ing.Dr.techn.Rudolf Hornischer, Dipl.-Ing.(FH)Horst Pribitzer
11:20-11:40 Покоління X світлодіодних джерел живлення. Режим постійної потужності і оптимізація виробництва вуличних світлодіодних світильників. Сергій Козюба, VD MAIS
11:40-12:40 OSRAM – тенденції та інновації на базі світлодіодних драйверів для вуличного і внутрішнього освітлення. Богдан Михалік, OSRAM GmbH
12:40-13:00 Загальна методологія оцінки життєвого циклу продуктів у контексті енергоефективного та екологічного ефектів проекту в інтересах створення блокчейн – системи фіксації та валідації cleantech ефекту проектів при отриманні цільового фінансування через випуск крипто зелених бондів Кітаєв Андрій , Центр Енергоеффективності НАУ КМА
13:00-13:20 Блокчейн – система реєстрації, валідації та продажу cleantech ефекту
проектів впровадження LED через випуск «крипто зелених бондів» для
отримання фінансування.
Кирило Семенович Гороховський
13:20-13:40 Вибір світильників для промислових об’єктів. Якісні показники освітленості. Маслов Максим, компания Екта
13:40-14:30     ПЕРЕРВА
IV. Аспекти розвитку світлодіодної техніки
14:30-14:50 Сучасні тенденції світлодизайну з огляду на впровадження комплексів світлодіодного освітлення. Овчарек В.Є.,к.т.н., доцент, зав. кафедри дизайну КНУТД, Хиневич Р.В., к.т.н., доцент кафедри дизайну КНУТД, Черниш О.В.,ст. кафедри дизайну КНУТД.
14:50-15:10 Оптична система для світлодіодного світильника д.т.н. Колесник А.І., проф. Назаренко Л.А., ХНУГХ им. А. Н. Бекетова
15:10-15:30 Світлове, архітектурне забарвлення міста Діденко О. М., к.т.н., ст. викл., проф. Назаренко Л.А., ХНУГХ им. А. Н. Бекетова
15:30-15:50 Фізіологічне обгрунтування створення
комфортного світлового середовища для розумово-напружених робіт за допомогою системи освітлення зі світлодіодними джерелами світла
Мартіросова В.Г., Галинський О.Д., Сорокін В.М.
15:50-16:10 Ультрафіолетові світлодіодні опромінювачі для експонування фоторезистів. В.Борщов, д.т.н.
V. Нові матеріали та елементи світлодіодної техніки
16:10-16:30 Interact landmark – керування міським освітленням Олексій Шершень, директор ТОВ «Сігніфай Україна»
16:30-16:50 Сучасний стан освітлювальної техніки на основі органічних світлодіодів Сорокін В.М., Коломзаров Ю.В. Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна.
16:50-17:10 Дослідження нових люмінофорів для білих світлодіодів Хміль Д.М., Коломзаров Ю.В., Камуз О.М., Сорокін В.М. Інститут фізикинапівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
17:10-17:30 Інтелектуальні SMART-системи управління освітленням для обмежених екосистем в Україні: перпективи розвитку Чумаченко С.М., д.т.н., с.н.с., Мошенський А.О., к.т.н., доцент, Сукало М.А.
17:30-17:50 Теплові труби для систем охолодження потужних світлодіодних світильників. Пекур Д.В., Сорокін В.М. д. т. н., професор, Ніколаенко Ю.Є., д. т. н., c. н. с. КПІ ім. Ігоря Сікорського

12 вересня
10:30-10:50 Новини Закону про публічні закупівлі. Петренко К.Д. ген-директор ТОВ ШРЕДЕР
10:50-11:10 Про необхідність подальшого вдосконалення нормативних документів на світлодіодне освітлення Шпак С., Мартиросова В., к. м. н., с. н. с., Сахно Т., д. х. н., Кожушко Г., д. т. н.
11:10-11:30 Дослідження пульсацій світлового потоку світлодіодних ламп та світильників Шпак С., Мартиросова В., к. м. н., с. н. с., Сахно Т., д. х. н., Кожушко Г., д. т. н.
VI. Стандарти. Регламенти. Метрологія
11:30-11:45 Модернизація освітлення згідно ДБН 2.5.28-2018 <<Природне і штучне освітлення>> Посібник до ДБН В.2.5.28-2018 ТОВ КиївПромЕлектроПроект, Громадський Юрій Степанович
11:45-12:00 Алгоритм визначення співвідношення між інтенсивністю компонентів RGBW систем освітлення для Калустова Д.О., Корнага В.І., Олійник О.С., Рибалочка А.В., Сорокін В.М.
12:00-12:15 Метрологічне забезпечення вимірювання яскравості дорожнього полотна, освітленого світлодіодними джерелами. к.т.н. Шабашкевич Б.Г.
12:15-12:30 Установка для вимірювання спектральних характeристик матричних приймачів фотометрів Неєжмаков П. І., Ляшенко О. М.
12:30-12:45 Основні етапи простежуваністі вимірювання яскравості екранів д.т.н. Купко О.Д., к.т.н. Терещенко В.В
12:45-13:00 Розвиток застосувань світлодіодних технологій в прецизійних сонячних імітаторах к.т.н. Терещенко В.В., Дюмін Е.С.
13:00-13:15 Спектр світла та присмеркова фотометрія Д.О. Усіченко, Назаренко Л.А. д.т.н., проф.
13:15-13:30 Модель зовнішнього сприйняття кольору для розрахунку кольоропередачі О.В. Білик, аспірант
13:30-13:45 Проблеми захисту передачі інформації давачів, у системах управління освітленням. О.Г. Литвинов, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
13:45-14:00 ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

The Schedule of LED Progress 2018 Conference you can see here

To become the speaker of the Conference please write the Organizers: info@ledexpo.com.ua