[:ua]З Днем Народження ЛЕД ЕФЕКТ![:ru]С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛЕД ЭФФЕКТ![:en]Happy Birthday LED Effect![:]

  • від

[:ua]Друзі, колеги! 26 червня відбулася маленька подія великої компанії, в подоланні чергового рубежу – трилітній ювілей ЛІД ЕФЕКТ Україна!

До даної річниці, позиції ТМ «LED Effect» ще більше зміцнилися в Українському ринку світлодіодної індустрії, особливо за останній рік. Обіг компанії, шляхом переходу від кількісних до якісних реалізацій проектів, виріс в рази, в порівнянні з аналогічним періодом минулих років. Це дає надію на упевнений прорив продажів, з правильним позиціюванням такого якісного продукту як світлодіодні світильники ТМ «LED Effect».

На сьогоднішній день, наша команда вже відчуває готовність України до переходу на світлодіодне освітлення, тим самим запропонувавши ринку оптимальну і понижену ціну, яка віднині буде ще і зафіксована в гривні, і при цьому ще надавши своїм партнерам безкоштовну доставку в межах України, ну і допомога наших інженерів проектів, що звичайно ж надається, для здобуття світлотехнічних розрахунків. Для нових же партнерів, ми пропонуємо відвідати вже наш новий офіс, в якому є наочний якісний шоу рум, а також скористатися можливістю отримати стартові пізнання в роботі з продуктом ТМ «LED Effect».

Підвівши межу три літнього існування ЛІД Ефект можна сказати, що:

  1. В Україні немає крупних проектів, про які б ми не знали.
  2. Наша партнерська база клієнтів значно міняється, шляхом заміщення компаній які спочатку не повірили в наш продукт, на компанії які захотіли жити загальною ідеєю розвитку, згідно, комерційної політики ЛІД Ефект.
  3. Реалізовани десятки проектів від малих офісів і мережевих магазинів, до освітлення центральних вулиць міст, при цьому реалізувавши в цих проектах більш за 22тис світильники, з дуже гідною якістю від LED Effect – менше 1% браку!

З Днем Народження ЛЕД ЕФЕКТ! 

 

[:ru]Друзья, коллеги! 26 июня состоялось маленькое событие большой компании, в преодолении очередного рубежа – трехлетний юбилей ЛЕД ЭФФЕКТ Украина!

К данной годовщине, позиции ТМ «LED Effect» еще больше укрепились в Украинском рынке светодиодной индустрии, особенно за последний год.

Оборот компании, путем перехода от количественных до качественных реализаций проектов, вырос в разы, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Это дает надежду на уверенный прорыв продаж, с правильным позиционированием такого качественного продукта как светодиодные светильники ТМ «LED Effect».

На сегодняшний день, наша команда уже чувствует готовность Украины к переходу на светодиодное освещение, тем самым предложив рынку оптимальную и сниженную цену, которая отныне будет еще и зафиксирована в гривне, и при этом еще предоставив своим партнерам бесплатную доставку в пределах Украины, ну и конечно же оказываемая помощь наших инженеров проектов, для получения светотехнических расчетов. Для новых же партнеров, мы предлагаем посетить уже наш новый офис, в котором есть наглядный качественный шоу рум, а также воспользоваться возможностью получить стартовые познания в работе с продуктом ТМ «LED Effect».

Подведя черту трех летнего существования ЛЕД Эффект можно сказать, что:

  1. В Украине нет крупных проектов, о которых бы мы не знали.
  2. Наша партнерская база клиентов значительно меняется, путем замещения компаний которые изначально не поверили в наш продукт, на компании которые захотели жить общей идеей развития, согласно, коммерческой политики ЛЕД Эффект.
  3. Реализованы десятки проектов от малых офисов и сетевых магазинов, до освещения центральных улиц городов, при этом реализовав в этих проектах более 22тыс светильников, с очень достойным качеством от LED Effect – менее 1% брака!

С Днем Рождения ЛЕД ЭФФЕКТ! 

 

[:en]Friends, colleagues! On June 26 the small event of the big company, in overcoming of the next boundary – three-year anniversary LED EFFECT Ukraine has taken place!

By this anniversary, a line item of TM “LED Effect” have even more become stronger in the Ukrainian market of the LED industry, especially for the last year.

Turnover of the company, by transition from quantitative to high-quality project implementations, has grown many times, in comparison with the similar period of last years. It gives hope for sure break of sales, with the correct positioning of such quality product as the TM “LED Effect” light-emitting diode lamps.

Today, our team already feels readiness of Ukraine for transition to LED lighting, thereby having offered the market an optimal and reduced price which from now on will be also is fixed in hryvnia, and at the same time having still provided to the partners a free delivery within Ukraine, well and of course the given help of our engineers of projects, for receipt of lighting calculations. For new partners, we suggest to visit already our new office at which there is an evident high-quality showroom, and also to seize the opportunity to receive starting knowledge of work with a product of TM “LED Effect”.

So it is possible to tell that:

  1. In Ukraine there are no large projects about which we would not know.
  2. Our partner base of clients considerably changes, by replacement of the companies which initially have not believed in our product, with the companies which have wanted to live general idea of development, agrees, commercial policy LED Effect.
  3. Tens of projects from small offices and network shops, till lighting of the central streets of the cities are realized, at the same time having realized in these projects more than 22 thousand lamps, with very worthy quality from LED Effect – less than 1% of scrap!

Happy birthday LED EFFECT!

 

[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.