LED Expo 2015

[:ua]

LED Expo 2015

16-18 вересня 2015 року відбулася Міжнародна виставка світлодіодних рішень “LED Expo” і професійна Конференція LED Progress.

Порівняно з 2014 роком кількість учасників і площа експозиції збільшилися на 15%.

Участники Більше 60 компаній з 7 країн – Україна, Голландія, Німеччина, Фінляндія, США, Південна Корея, Китай – стали учасниками заходу.
Посетители Загальна кількість відвідувачів склала більше 6500 фахівців з усіх областей України. Також відмічені іноземні відвідувачі з Білорусі, Фінляндії, Словенії, Німеччини та Франції.
Докладчики 35 спікерів провідних світових фірм та експерти з 8 країн були представлені на Конференції LED Progress.

Профіль участників

Профиль участников

Профіль відвідувачів

Профіль відвідувачів

Відвідувачі за видом діяльності

Посетители по виду деятельности

Географія відвідувачів
 

География посетителей

Конференція LED Progress 2015

16 і 17 вересня пройшла найбільша конференція зі світлодіодних технологій LED Progress за підтримки Асоціації “Виробників світлодіодної техніки”.

За відгуками професіоналів LED Progress стала найбільш значимою LED конференцією Східної Європи.

Куратор та Модератор Конференції відомий академік Віктор Сорокін, Інститут фізики напівпровідників НАН України

У 2015 році Конференція LED Progress об’єднала більше 300 фахівців з Європи, США і інших країн.
З доповідями виступили представники:

 • Seoul Semiconductor, Philips, Osram, Cree, LEDil, Vossloh – Schwabe, Rainbow Electronics, LED Effect, EKTA;
 • Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 • Всесвітньо відомого інвестиційного проекту у сфері енергозбереження Nefco.
 • Київської міської державної адміністрації та Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Основні секції Конференції:

 • Практика світлодіодних рішень
 • Економіка і інвестиції
 • Аспекти розвитку світлодіодної освітлювальної техніки
 • Новий матеріали і елементи світлодіодної освітлювальної техніки
 • Стандари. Регламент. Метрологія

[:ru]

LED Expo 2015

16-18 сентября 2015 года состоялась  Международная выставка светодиодных решений “LED Expo” и профессиональная Конференция LED Progress.

В сравнении с 2014 годом количество участников и площадь экспозиции увеличились на 15%.

Участники Более 60 компаний из 7 стран – Украина, Голландия, Германия, Финляндия, США, Южная Корея, Китай – стали участниками мероприятия.
Посетители Общее количество посетителей составило более 6500 специалистов со всех областей Украины. Также отмечены иностранные посетители из стран Россия, Беларуси, Финляндии, Словении, Германии и Америки.
Докладчики 35 докладчиков ведущих мировых фирм и эксперты из 8 стран были представлены на Конференции LED Progress.

Профиль участников

Профиль участников

Профиль посетителей

Профиль посетителей

Посетители по виду деятельности

Посетители по виду деятельности

География посетителей
 

География посетителей

Конференция LED Progress 2015

16 и 17 сентября прошла крупнейшая конференция по светодиодным технологиям LED Progress при поддержке Ассоциации «Производителей светодиодной техники».

По отзывам профессионалов LED Progress стала наиболее значимой LED конференцией Восточной Европы.

Куратор и ведущий конференции известный академик Виктор Сорокин, Институт физики полупроводников НАН Украины

В 2015 году Конференция LED Progress объединила более 300 специалистов из Европы, США и других стран. С докладами выступили представители:

 • Seoul Semiconductor, Philips, Osram, Cree, LEDil, Vossloh-Schwabe, Rainbow Electronics, LED Effect, EKTA;
 • Института физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины
 • Всемирно известного инвестиционного проекта в сфере энергосбережения Nefco.
 • Киевской городской государствнной администрации и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Основные секции Конференции:

 • Практика светодиодных решений
 • Экономика и инвестиции
 • Аспекты развития светодиодной осветительной техники
 • Новый материалы и элементы светодиодной осветительной техники
 • Стандарты.Регламент.Метрология

[:en]

LED Expo 2015

On September 16-17, 2015 took place the International exhibition of LED solutions “LED Expo” and professional Conference LED Progress.

In comparison with 2014 the number of participants and the area of an exposition increased by 15%.

Participants More than 60 companies from 7 countries – Ukraine, Holland, Germany, Finland, South Korea, USA, China – took part at the event.
Visitors The total of visitors made more than 6500 specialists from all regions of UKraine. Foreign visitors from Russia, Belarus, Finland, Slovenia, Germany and America are also visit the exhibition.
Speaker 35 speakers of the leading world firms and experts from 8 countries were submitted at the LED Progress Conference.

Exhibitors Profile

Exhibitors Profile

Visitors Profile

Visitors Profile

Visitors by Work Activities

Visitors by Work Activities

Visitors Geography

Visitors Geography

LED Progress Conference 2015

On September 16 and 17 the LED Progress Conference took place with the support of Association of “LED Equipment Manufacturers”.

According to professionals, LED Progress is the most important and significant LED conference of the Eastern Europe.

The Curator and Moderator of the Conference is the widely-known Ukrainian academician, Mr. Victor Sorokin, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine.

The Conference LED Progress 2015 brought together over 300 experts from Europe, the USA and other countries. The speakers of the conference represented such companies as:

 • Seoul Semiconductor, Philips, Osram, Cree, LEDil, Vossloh-Schwabe, Rainbow Electronics, LED Effect, EKTA;
 • the Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Science of Ukraine,
 • the world-famous investments project in the sphere of energy saving technologies Nefco,
 • the Kyiv Municipal State Administration and the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine.

The main section of the Conference included 35 reports:

 • Practice of LED decisions
 • Economy and investments
 • Aspects of LED lighting equipment development
 • New materials and elements of LED lighting equipment
 • Standards. Regulations. Metrology

You can examine the LED Progress 2015 Schedule.

   
[:]