[:ua]Програма Конференції LED Progress 2015[:ru]Программа Конференции LED Progress 2015[:en]LED Progress 2015[:]

[:ua]Led Progress Logo

Програма Конференції LED Progress 2015

Завантажити доповіді

16 вересня

I. Відкриття
12:00-12:10 Привітання Організаторів
II. Практика світлодіодних рішень
12:10-12:30 Світлодіодна галузь України. Напрямки розвитку та перспективи Сорокін В.М., Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України
12:30-12:50 Сучасні тенденції в розробці світлодіодних вуличних світильників С. Сахаров, Є. Гайсенок, ТОВ «Шредер»
12:50-13:50 Світлодіодна продукція Seoul Semiconductor для задач освітлення Георгій Корольов, Seoul Semiconductor (Південна Корея)
13:50 – 14: 30 ПЕРЕРВА
14:30-14:50 Критерії і методика оцінки пропозицій конкурсних торгів при закупівлі вуличного світлодіодного освітлення К. Петренко, Е. Гайсенок, ТОВ «Шредер»

14:50-15:10 Світлодіодні рішення Vossloh-Schwabe (Panasonic Group) в Україні А. Вебер, Компанія Vossloh-Schwabe (Panasonic Group) на запрошення ГК «Світлотек»
15:10-15:30 Світлодіодні рішення для освітлення від ГК «Світлотек» К. Солод, Світлотек
15:30-15:50 Типові помилки та рекомендації щодо їх усунення при проектуванні і виготовленні світлодіодних джерел світла. О.В. Валентік, Науково-виробнича фірма VD MAIS

15:50-16:10 Практика застосування світлодіодного освітлення у торгівлі України та країн СНД Юрій Маснев, LED Effect
16:10-16:30 Проектування світлодіодного освітлення автомобільних доріг і вулиць Колесник Андрій , ТОВ «ВІА Дорбуд»
16:30-16:50

Прикладні питання створення автономних освітлювальних установок на сонячних панелях з використанням світильників ЕКТА Василь Чигиринець, ЕКТА
III. Економіка та інвестиції
16:50-17:10 Енергоефективне освітлення, як складова енергоефективності економіки України Ігор Черкашин, Проект ПРООН / ГЕФ
17:10-17:25 Перспективи інвестиційної діяльності у сфері соціального освітлення. Можливості реалізації проектів розвитку соціальної інфраструктури за рахунок залучення інвестиційних коштів Попіль В.А., ПрАТ «ЕЕТ»

17:25-17:40 Як захистити права на Ваші об’єкти інтелектуальної власності Лучка Ігор Юрійович, адвокат, патентний повірений України, партнер Юридичної компанії «Картушин Партнерс».

17:40-18:00 Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в проекти впровадження енергозберігаючого обладнання ». С.Хоперскій ПрАТ «ЕЕТ»

17 вересня

III. Економіка та інвестиції
10:30-10:50 Фінансування енергозберігаючих проектів в Україні. програма НЕФКО Олексій Думік, Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО
10:50-11:10 Досвід Європи та РФ у реалізації проектів модернізації вуличного освітлення К. Петренко, С. Померанський, ТОВ «Шредер»
IV. Аспекти розвитку світлодіодної освітлювальної техніки
11:10-11:30

Новий тип світлодіодних модулів з тепловідвідом на основі теплової труби Ніколаєнко Ю.Є., НТУУ «КПІ», Сорокін В.М., Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України
11:30-11:50

Сучасна база даних світлодіодних світильників як ефективний засіб оптимального вибору освітлювальних приладів Сорокін В.М., Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України

11:50-12:10

Бізнес в умовах падаючого світлотехнічного ринку: рецепти успіху Смирнов Вадим, Rainbow Technologies – Київ
12:10-12:25

Гігієнічні проблеми та перспективи застосування світлодіодних джерел світла на робочих місцях і у виробничих приміщеннях В.Г.Мартіросова, Інститут медицини праці АМН України »Київ.

.

12:25-12:40

Управління оптичними параметрами «smart» систем освітлення з урахуванням природних циркадних ритмів Корнага В.І., Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України

12:40-13:00 Особливості вимірювання пульсацій світлового потоку світлодіодних джерел світла Олійник А.С., Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України
13:00-13:20 Енергоефективність нових продуктів і рішень OSRAM OS Василь Зібарі, інженер по застосуваннях компанії OSRAM Opto Semiconductors
13:20-14:00 ПЕРЕРВА
V. Нові матеріали і елементи світлодіодної освітлювальної техніки
14:00-14:20 Зниження собівартості світлодіодних світильників Дмитро Юровських, Cree (США)
14:20-14:50 Модульна оптика LEDIL як можливість швидкого
реагування на потреби ринку
Сакен Юсупов, Ledil (Фінляндія)

14:50-15:10 Особливості проектування та виготовлення друкованих плат для світлотехнічної продукції В.А. Зінченко, Науково-виробнича фірма VD MAIS

15:10-15:30 Досвід застосування світлодіодних світильників в ЖКГ і городских- службах Шульгін С.А., ТОВ «Атілос»
15:30-15:50 Нові дизайнерські підходи при розробці світлодіодних освітлювальних систем А.Галінскій, ТОВ «Аеропласт»
15:50-16:10 Нові можливості застосування та управління світлодіодним освітленням Савченко І.З., Представництво «Філіпс-Україна»

16:10-16:30 Еволюція світлодіодного освітлення в архітектурному проектуванні Бідненко В., Представництво «Осрам» в Україні
16:30-16:40 ПЕРЕРВА
VI. Стандарти. Регламент. Метрологія
16:40-16:55 Основні інструменти і методи регулювання енергоєффектівності світлотехнічної продукції: теорія і практика Смірнова Н.С., ДП «Полтавастандарт метрологія»

16:55-17:10 Стан стандартизації світлодіодної продукції в Україні Кожушко Г.М. , Технічний комітет стандартизації
17:10-17:25 Метеорологи енергоефективних освітлювальних систем Рибалочка А.В., Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України
17:25-17:40 Метрологічне забезпечення світлових вимірювань в Україні

Назаренко Л.А., Харківський національний університет міського господарства, Неєжмаков П.І., Інститут метрологи, Харків
17:40-17:55 Нові ДБН України «Природне і штучне освітлення» і європейські норми Громадський Ю.С., «Київпромелектропроект»

17:55-18:00 ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

Завантажити доповіді[:ru]Led Progress Logo

Программа Конференции LED Progress 2015

Скачать доклады

16 сентября

I. Открытие
12:00-12:10 Приветствие Организаторов
II. Практика светодиодных решений
12:10-12:30 Светодиодная отрасль Украины. Направления развития и перспективы Сорокин В.М., Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины
12:30-12:50 Современные тенденции в разработке светодиодных уличных светильников С. Сахаров, Е. Гайсенок, ООО «Шредер»
12:50-13:50 Светодиодная продукция Seoul Semiconductor для задач освещения Георгий Королев, Seoul Semiconductor (Южная Корея)
13:50 – 14: 30 ПЕРЕРЫВ
14:30-14:50 Критерии и методика оценки предложений конкурсных торгов при закупке уличного светодиодного освещения. К. Петренко, Е. Гайсенок, ООО «Шредер»

14:50-15:10 Светодиодные решения Vossloh-Schwabe (Panasonic Group) в Украине. А. Вебер, Компания Vossloh-Schwabe (Panasonic Group) по приглашению ГК «Свитлотек»
15:10-15:30 Светодиодные решения для освещения от ГК «Свитлотек» К. Солод, Свитлотек
15:30-15:50 Типичные ошибки и рекомендации по их устранению при проектировании и изготовлении светодиодных источников света. А.В. Валентик, Научно-производственная фирма VD MAIS,

15:50-16:10 Практика применения светодиодного освещения в торговле Украины и стран СНГ Юрий Маснев, LED Effect
16:10-16:30 Проектирование светодиодного освещения автомобильных дорог и улиц Колесник Андрей А., ООО “ВІА Дорбуд”
16:30-16:50

Прикладные вопросы создания автономных осветительных установок на солнечных панелях с использованием светильников ЕКТА Василий Чигиринец, ЕКТА
III. Экономика и инвестиции
16:50-17:10 Энергоэффективное освещение, как составляющая энергоэффективности экономики Украины Игорь Черкашин, Проект ПРООН/ГЭФ
17:10-17:25 Перспективы инвестиционной деятельности в сфере социального освещения. Возможности реализации проектов развития социальной инфраструктуры за счет привлечения инвестиционных средств Попиль В.А., ПрАТ “ЕЕТ”

17:25-17:40 Как защитить права на Ваши объекты интеллектуальной собственности Лучка Игорь Юрьевич, адвокат, патентный поверенный Украины, партнер Юридической компании “Картушин Партнерс”.

17:40-18:00 Особенности привлечения прямых иностранных инвестиций в проекты внедрения энергосберегающего оборудования”. С.Хоперский ПрАТ “ЕЕТ”

17 сентября

III. Экономика и инвестиции
10:30-10:50 Финансирование энергосберегающих проектов в Украине. Программа НЕФКО Алексей Думик, Северная Экологическая Финансовая Корпорациея НЕФКО
10:50-11:10 Опыт Европы и РФ в реализации проектов модернизации уличного освещения. К. Петренко, С. Помаранский, ООО «Шредер»
IV. Аспекты развития светодиодной осветительной техники
11:10-11:30

Новый тип светодиодных модулей с теплоотводом на основе тепловой трубы Николаенко Ю.Е., НТУУ «КПИ», Сорокин В.М., Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины
11:30-11:50

Современная база данных светодиодных светильников как эффективное средство оптимального выбора осветительных приборов Сорокин В.М., Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины

11:50-12:10

Бизнес в условиях падающего светотехнического рынка: рецепты успеха Смирнов Вадим, Rainbow Technologies – Kiev
12:10-12:25

Гигиенические проблемы и перспективы применения светодиодных источников света на рабочих местах и в производственных помещениях В.Г.Мартиросова, Інститут медицины труда НАМН Украины» Киев

.

12:25-12:40

Управление оптическими параметрами «smart» систем освещения с учетом природных циркадных ритмов Корнага В.І., Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины

12:40-13:00 Особенности измерения пульсаций светового потока светодиодных источников света Олейник А.С., Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины
13:00-13:20 Энергоэффективность новых продуктов и решений OSRAM OS. Василий Зибаров, инженер по применениям компании OSRAM Opto Semiconductors
13:20-14:00 ПЕРЕРЫВ
V. Новые материалы и элементы светодиодной осветительной техники
14:00-14:20 Снижение себестоимости светодиодных светильников Дмитрий Юровских, Cree (США)
14:20-14:50 Модульная оптика LEDIL как возможность быстрого
реагирования на потребности рынка .
Сакен Юсупов, Ledil (Финляндия)

14:50-15:10 Особенности проектирования и изготовления печатных плат для светотехнической продукции. В.А. Зинченко, Научно-производственная фирма VD MAIS,

15:10-15:30 Опыт применения светодиодных светильников в ЖКХ и городских- службах Шульгин С.А., ТОВ «Атилос»
15:30-15:50 Новые дизайнерские подходы при разработке светодиодных осветительных систем А.Галинский, ТОВ «Аэропласт»
15:50-16:10 Новые возможности применения и управления светодиодным освещением В. Олейник, Представительство «Филипс-Украина».

16:10-16:30 Эволюция светодиодного освещения в архитектурном проектировании. Бидненко В.,Представительство «Осрам» в Украине.
16:30-16:40 ПЕРЕРЫВ
VI. Стандарты. Регламент. Метрология
16:40-16:55 Основные инструменты и методы регулирования энергоєффективности светотехнической продукции: теория и практика Смирнова Н.С., ДП «Полтавастандарт метрология»

16:55-17:10 Состояние стандартизации светодиодной продукции в Украине Кожушко Г.М. , Технический комитет стандартизации
17:10-17:25 Метрология энергоэффективных осветительных систем Рыбалочка А.В., Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАН Украины
17:25-17:40 Метрологическое обеспечение световых измерений в Украине

Назаренко Л.А., Харьковский национальный университет городского хозяйства, Неэжмаков П.И., Институт метрологи, Харьков
17:40-17:55 Новые ДБН Украины «Естественное и искусственное освещение» и европейские нормы Громадский Ю.С., «Киевпромэлектропроект»

17:55-18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Скачать доклады[:en]Led Progress Logo

Program of Conference
“LED Progress 2015”

Download reports

September, 16
I. Opening
12:00-12:10 Organizer's welcoming address
II. LED solutions practice
12:10-12:30 LED branch in Ukraine. Directions of development and prospect V.Sorokin, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
12:30-12:50 Current trends in development of LED street illumination S. Saharov, E. Gaysenok, Schreder LTD
12:50-13:50 Seoul Semiconductor LED products for lighting illumination decisions Georgy Korolev, Seoul Semiconductor (South Korea)
13:50 – 14: 30 BREAK
14:30-14:50 Purchasing of street LED lighting items: criteria and technique of the assessment of competitive auction offers K. Petrenko, E. Gaysenok, Schreder LTD
14:50-15:10 LED solutions of Vossloh-Schwabe (Panasonic Group) in Ukraine. A. Veber, Vossloh-Schwabe (Panasonic Group) by the invitation of Svitlotek
15:10-15:30 LED solutions for lighting from GC Svitlotek K. Solod, GC Svitlotek
15:30-15:50 Typical mistakes and recommendations for their elimination when designing and manufacturing of LED light sources A. Valentik, VD MAIS scientific and production firm
15:50-16:10 Practice of application of LED lighting in trade centers of Ukraine and the CIS countries Yuriy Masnev, LED Effect
16:10-16:30 Design of highways and streets LED lighting A. Kolesnik, "VIA Dorbud" LTD
16:30-16:50 Applied problems in designing autonomous lighting installations with solar panels with use of EKTA lamps Vasiliy Chigirinets, ЕКТА
III. Economy and investments
16:50-17:10 Power efficient lighting as a component of the economy energy efficiency of Ukraine Igor Cherkashin, United Nations, UNDP
17:10-17:25 Prospects of investment activities in the sphere of social lighting. Possibilities of implementation of development projects of social infrastructure at the expense of attraction of investment means V Popil, PJSC "ЕЕТ"
17:25-17:40 How to protect the rights for your objects of intellectual property I. Luchka, lawyer, patent agent of Ukraine, partner of Law firm "Kartushin Partners".
17:40-18:00 Features of attraction of direct foreign investments in energy saving equipment implantation projects. S. Khoperskiy PJSC "ЕЕТ"
September, 17
III. Economy and investments
10:30-10:50 Financing of energy saving projects in Ukraine. NEFСO program A. Dumik, The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
10:50-11:10 Experience of the Europe and Russian Federation in implementation of street lighting modernization projects K. Petrenko, S. Pomaranskiy, Schreder LTD
IV. Aspects of LED lighting equipment development
11:10-11:30 New type of LED modules with the heat sink on the basis of a thermal pipe U. Nikolaenko, NTUU "KPI", V. Sorokin, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
11:30-11:50 Modern database of LED lamps as an effective aid for an optimum selection of illuminants V. Sorokin, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
11:50-12:10 Business under the conditions of the falling lighting market: recipes of success Vadim Smirnov, Rainbow Technologies - Kiev
12:10-12:25 Hygienic problems and prospects of LED light sources application on workplaces and in production premises V. Martirosova, Institute of medicine of work NAMN of Ukraine, Kiev .
12:25-12:40 Management of the optical parameters "smart" of lighting systems with regard of natural circadian rhythms I. Kornaga, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
12:40-13:00 Special features of pulsations measurement of a light stream of LED light sources A. Oleynik, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
13:00-13:20 Energy efficiency of new products and solutions of OSRAM OS V. Zibarov, Василий Зибаров, Engineer on applications of the OSRAM Opto Semiconductors company
13:20-14:00 BREAK
V. New materials and elements of LED lighting equipment
14:00-14:20 Decrease in prime cost of LED lamps Dmitry Yurovskikh, Cree
14:20-14:50 LEDIL modular optics as opportunity for fast response to market requirements Saken Usupov, Ledil (Finland)
14:50-15:10 Specific features of design and production of printed-circuit boards for lighting products V. Zinchenko, VD MAIS scientific and production firm
15:10-15:30 Experience of use of LED lamps by housing, communal and city services S. Shulgin, Atilos LTD
15:30-15:50 New design approaches at developing of LED lighting systems A Galinskiy, Aeroplast LTD
15:50-16:10 New opportunities of LED lighting application and monitoring V.Oleynik, Representation office "Philips-Ukraine"
16:10-16:30 Evolution of LED lighting in architectural design V Bidnenko, Representation "Osram" in Ukraine
16:30-16:40 BREAK
VI. Standards. Regulations. Metrology
16:40-16:55 Main tools and methods of lighting production energy efficiency regulation: theory and practice N. Smirnova, "Poltavastandart Metrology" affiliated enterprise
16:55-17:10 Condition of LED production standardization in Ukraine G. Kozhushko, Technical committee of standardization
17:10-17:25 Metrology of power efficient lighting systems A. Rybalochka, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
17:25-17:40 Metrological assurance of light measurements in Ukraine L. Nazarenko, Kharkov national university of municipal economy, P. Neezhmakov, Institute metrologists, Kharkov
17:40-17:55 New state building codes of Ukraine "Natural and artificial lighting" and the European norms Y. Gromadskiy, «Kievpromelektroproekt»
17:55-18:00 CLOSING ADDRESS

Download reports[:]