[:ua]Виставка LED Expo та Конференція LED Progress 2016[:ru]Выставка LED Expo и Конференция LED Progress 2016[:en]Exhibition LED Expo & Conference LED Progress 2016[:]

[:ua][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Виставка LED Expo та Конференція LED Progress 2016

 

14-16 вересня 2016 года, Київ ЕспоПлаза, Україна

[/vc_column_text][vc_column_text]

Короткі підсумки LED Expo 2016

14-16 вересня 2016 року відбулася Міжнародна виставка світлодіодних рішень “LED Expo” і професійна Конференція LED Progress.Порівняно з 2015 роком кількість учасників і площа експозиції збільшилися на 50%.

Участники Більше 70 компаній з 7 країн – Україна, Німеччина, Фінляндія, США, Південна Корея, Китай та Австралія – стали учасниками заходу.
Посетители Загальна кількість відвідувачів склала більше 6800 фахівців з усіх областей України. Також відмічені іноземні відвідувачі з Білорусі, Фінляндії, Словенії, Німеччини та Франції.
Докладчики 36 спікерів провідних світових фірм та експерти з 8 країн були представлені на Конференції LED Progress.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1478786325486-9e8de0ae-c05e-7″ include=”1957,1956,1959,1958″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Конференція LED Progress 2016

14, 15 та 16 вересня пройшла найбільша конференція зі світлодіодних технологій LED Progress за підтримки Асоціації “Виробників світлодіодної техніки”.

Генеральний партнер Конференції – Проект ПРООН в Україні.

Куратор і ведучий конференції – Сорокин Віктор Михайлович, член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор технічних наук, професор, зам директори Інституту фізики напівпровідників ім. Лашкарьова.

За відгуками професіоналів LED Progress стала найбільш значимою LED конференцією Східної Європи.

Конференция LED Progress 2015Сорокин Виктор Михайлович

У 2016 році Конференція LED Progress об’єднала більше 300 фахівців з Європи, США і інших країн.
З доповідями виступили представники:

 • Seoul Semiconductor,Cree, LEDil, Vossloh – Schwabe, Rainbow Electronics, LED Effect, EKTA;
 • Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 • Всесвітньо відомого інвестиційного проекту у сфері енергозбереження Nefco.
 • Київської міської державної адміністрації та Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Основні секції Конференції:

 • Практика світлодіодних рішень
 • Економіка і інвестиції
 • Аспекти розвитку світлодіодної освітлювальної техніки
 • Новий матеріали і елементи світлодіодної освітлювальної техніки
 • Стандари. Регламент. Метрологія

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:ru][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Выставка LED Expo и Конференция LED Progress 2016

 

14-16 сентября 2016 года, Киев ЭкспоПлаза, Украина
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Краткие итоги

14-16 сентября 2016 года состоялась Международная выставка светодиодных решений “LED Expo” и профессиональная Конференция LED Progress. В сравнении с 2015 годом количество участников и площадь экспозиции увеличились на 50%.

Участники Более 70 компаний из 7 стран – Украина, Германия, Финляндия, США, Южная Корея, Китай и Австралия- стали участниками мероприятия.
Посетители Общее количество посетителей составило более 6800 специалистов со всех областей Украины. Также отмечены иностранные посетители из стран Россия, Беларуси, Финляндии, Словении, Германии и Америки.
Докладчики 36 докладчиков ведущих мировых фирм и эксперты из 8 стран были представлены на Конференции LED Progress.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1478785972556-b933891c-acc3-5″ include=”1950,1949,1947,1948″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Конференция LED Progress 2016

14, 15 и 16 сентября прошла крупнейшая конференция по светодиодным технологиям LED Progress при поддержке Ассоциации «Производителей светодиодной техники».

Генеральный партнер Конференции  – Проэкт ПРООН в Украине.

Куратор и ведущий конференции – Сорокин Виктор Михайлович, член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины, доктор технических наук, профессор, зам директора Института физики полупроводников им.Лашкарева.

По отзывам профессионалов LED Progress стала наиболее значимой LED конференцией Восточной Европы.

Конференция LED Progress 2015Сорокин Виктор Михайлович

В 2016 году Конференция LED Progress объединила более 300 специалистов из Европы, США и других стран. С докладами выступили представители:

 • Seoul Semiconductor,  Cree, LEDil, Vossloh-Schwabe, Rainbow Electronics, LED Effect, EKTA;
 • Института физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины
 • Всемирно известного инвестиционного проекта в сфере энергосбережения Nefco.
 • Киевской городской государствнной администрации и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Основные секции Конференции:

 • Практика светодиодных решений
 • Экономика и инвестиции
 • Аспекты развития светодиодной осветительной техники
 • Новый материалы и элементы светодиодной осветительной техники
 • Стандарты.Регламент.Метрология

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Exhibition LED Expo and Conference LED Progress 2016

 

September, 14-16, 2016, Kyiv ExpoPlaza, Ukraine
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Brief summary LED Expo 2016

On September 14-16, 2016 took place the International exhibition of LED solutions “LED Expo” and professional Conference LED Progress.In comparison with 2014 the number of participants and the area of an exposition increased by 15%.

Participants More than 70 companies from 7 countries – Ukraine, Germany, Finland, South Korea, USA, China and Australia – took part at the event.
Visitors The total of visitors made more than 6800 specialists from all regions of UKraine. Foreign visitors from Russia, Belarus, Finland, Slovenia, Germany and America are also visit the exhibition.
Speaker 36 speakers of the leading world firms and experts from 8 countries were submitted at the LED Progress Conference.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid element_width=”6″ gap=”10″ grid_id=”vc_gid:1478786631807-9c49dd4e-db7d-7″ include=”1965,1964,1963,1966″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Conference LED Progress 2016

On September 14 – 16 the LED Progress Conference took place with the support of Association of “LED Equipment Manufacturers”.

General Partner of the Conference – UNDP in Ukraine

The Curator and Leading of Conference – Victor Sorokin, the corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine, Deputy Director of Institute of Semiconductors Physics of NAS of Ukraine, professor.

According to professionals, LED Progress is the most important and significant LED conference of the Eastern Europe.
Конференция LED Progress 2015Сорокин Виктор Михайлович

The Conference LED Progress 2016 brought together over 300 experts from Europe, the USA and other countries. The speakers of the conference represented such companies as:

 • Seoul Semiconductor, Cree, LEDil, Vossloh-Schwabe, Rainbow Electronics, LED Effect, EKTA;
 • the Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Science of Ukraine,
 • the world-famous investments project in the sphere of energy saving technologies Nefco,
 • the Kyiv Municipal State Administration and the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine.

The main section of the Conference included 35 reports:

 • Practice of LED decisions
 • Economy and investments
 • Aspects of LED lighting equipment development
 • New materials and elements of LED lighting equipment
 • Standards. Regulations. Metrology

More details:
LED Progress 2016 Schedule.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]