[:ru]Программа Конференции LED Progress 2017[:en]LED Progress Conference 2017 Programm[:]

[:ua]Led Progress Logo

Програма Конференції LED Progress 2017

Завантажити доповіді

13 вересня
I. Відкриття
12:00-12:10     Привітання Організаторів
II. Практика світлодіодних рішень
12:10-12:30 Проблеми підвищення енергетичної ефективності та якості світла В. Сорокін, чл.-к. НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАНУ
12:30-13:30 Технології майбутнього: Acrich4.0, Wicop2. Г.Корольов, Seoul Semiconductor
13:30-14:30 Рішення для світильників зовнішнього і внутрішнього освітлення Дмитро Юровських, Михайло Червінський, регіональні представники CREE
14:30-15:10     ПЕРЕРВА
15:10-15:30 Світлодіодні світильники виробництва НВП «Радій»: специфіка використання та їх комплексні випробування А. Резуненко, Радій
15:30-16:00 Cвітлодіоди OSRAM OS Сергій Антіпін, Osram Semiconductor
16:00-16:30 OPTOTRONIC® LED Drivers – сучасні рішення від OSRAM – застосування і функціональність Богдан Михалик, Osram GmbH
16:30-16:50 Керування освітленням, від простого до складного. Огляд варіантів за принципом «Необхідно і Досить» Ю.Маснев, ООО «LedEffect»
16:50-17:10 Офтальмогігієнічні та світлотехнічні перспективи впровадження світлодіодних джерел світла на виробничих підприємствах України к.м.н. В.Г. Мартиросова, ДУ «Інститут медицини праці НАМН Украіни»
17:10-17:30 Досвід модернізації вуличного освітлення з залученням коштів міжнародних фінансових організацій В.Дебой, GARDECONSULTING

14 вересня
III. Економіка та інвестиції
10:30-10:50 НАК «Укрсвітлолізінг» як інструмент для об’єднання інтересів виробника і споживача в досягненні загальної мети. Т.Сербіна, НАК «Укрсвітлолізінг»
10:50-11:10 Конкурентні особливості формування ринку світлодіодної освітлювальної продукції у комунальному та бюджетному секторі. Поточний стан та перспективи розвитку C.Хоперський, ТОВ «Асоціація виробників світлодіоної техніки»
11:10-11:30 Застосування інструментів лізингу, довгострокової оренди та розстрочок платежів для створення виробником власного сегменту ринку світлодіодної техніки у сфері ЖКГ І.Бєлов, ТОВ «ЕЕТ»
11:30-11:50 Актуальні виклики при публічній закупівлі вуличного освітлення LED в Україні д.т.н. К.Д.Петренко ТОВ «Шредер»
IV. Аспекти розвитку світлодіодної освітлювальної техніки
11:50-12:10 Особливості вибору LED світильників для освітлення вулиць і доріг М.Маслов , ТОВ «ЕКТА»
12:10-12:30 Методи та засоби отримання світла з високим індексом кольоропередачі в системах освітлення к.т.н. В. Корнага, О.Олійник, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАНУ
12:30-12:50 Акцентне освітлення у рітейлі: світлодіодні світильники зі спеціальними спектрами д.т.н. З. Монастирський, ГК «Світлотек»
12:50-13:10 Світлодіодні рішення Vossloh-Schwabe для агробізнесу А. Вебер, VS Lighting Solutions: A member of the Panasonic group Panasonic (на запрошення ГК «Світлотек»)
13:10-13:30 Покращення кольоропередачі білих світлодіодів Д.Хміль, д.ф.-м.н.Камуз А.М., д.т.н. Сорокін В.М. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАНУ
13:30-13:50 Новинки оптики LEDIL Сакен Юсупов, LEDIL
13:50-14:30     ПЕРЕРВА
14:30-14:50 Формула світла: комплексний підхід до побудови світлодіодного світильника А. Валентік, VD MAIS
14:50-15:10 Перспективні напрямки розвитку систем управління освітленням. А.Литвинов, С. Литовченко, д.т.н. Л. Назаренко ТОВ «СТУ», ХНУГХ
15:10-15:30 Новітній національний завод по виробництву високотехнологічної продукції IT, вітчизняний виробник енергозберігаючої електроніки В. Брендиков, М. Ткаченко, ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС»
V. Нові матеріали і елементи світлодіодної освітлювальної техніки
15:30-15:50 Питання проектування декоративних і функціональних світильників для виготовлення друком на 3d принтерах. А.Галинський, НТЦ «Аеропласт»
15:50-16:10 Новітні досягнення у розробках технології органічних світлодіодних гетероструктур та освітлювальних систем на їх основі. к.т.н. Ю.Коломзаров, д.т.н.В. Сорокін , Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАНУ
16:10-16:30 Підвищення ефективності тепловідводу від потужних напівпровідникових структур LED за допомогою термічних інтерфейсів на основі плівок нітриду алюмінію. д.ф.-м.н. Е.Руденко, Інститут металофізики НАН України
16:30-16:50 Високоефективні об’ємні світлодіодні модулі для потужних ламп побутового вживання. к.т.н. Листратенко, д.т.н. В.Борщев, д.т.н. В.Сорокін, М.Проценко, И.Тимчук, Г.Нікітський, А. Фомін, к.т.н. А.Рибалочка, Д. Калустова.
ТОВ «Світлодіодні технології Україна», ІФП НАНУ
16:50-17:10 Алюмінієві теплові труби для світлодіодних освітлювальних приладів д.т.н. Ю.Ніколаєнко, Д.Козак, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сикорського»
17:10-17:30 Схематичні рішення покращення параметрів драйверів С.М. Літовченко, А. Г. Литвинов, д.т.н. Л.А. Назаренко, І.В. Голосно, ООО «СТУ», ХНУГХ
17:30-17:50 Led драйвер на замовлення від українського виробника O. Климчук, А.Серий, ТОВ «ТЕХМІК», ТОВ «Газотрон Лайт»

15 вересня
VI. Стандарти. Регламент. Метрологія
10:30-10:50 Перевірка достовірності результатів випробувань світлотехнічної продукції в Україні Д. Калустова , В. Левчук, М. Міняйло, О.Олійник, к.т.н. А. Рибалочка, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАНУ
10:50-11:10 Проблеми метрологічного забезпечення LED джерел випромінювання і методи їх рішення д.т.н. П.Неєжмаков, к.т.н.Н.Гурєєв, Інститут метрології
11:10-11:30 Ринок світлодіодного освітлення Польщі. Розвиток і можливості. А.Бутенко, Алітон (Польща)
11:30-11:50 Нова редакція проекту ДБН В.2.5-28:201Х «Природне і штучне освітлення» Ю.Громадський, ТОВ «КиївПромЕлектроПроект»
11:50-12:10 Перехід до енергоефективного освітлення і забезпечення відповідності світлотехнічної продукції Н.Смирнова, ДП «Полтавастандартметрологія»
12:10-12:30 Фотометр для вимірювання яскравості світлодіодних інформаційних панелей к.т.н. Б.Шабашкевич, д.т.н. Ю.Добровольський, В.Юр’єв, ТОВ «Тензор»
12:30-12:50 Побудова колориметричної системи з врахуванням фізіології ока людини Білик Є.В., д.т.н.Назаренко Л.А., ХНУГХ
12:50-13:10 Напрямки розробки стандартних умов вимірювання освітленості д.т.н.П.Неєжмаков, д.т.н. А.Купко, к.т.н. В.Терещенко, «Інститут метрології»
13:10-13:20 ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

[:ru]Led Progress Logo

Программа Конференции LED Progress 2017

Скачать доклады

13 сентября
I. Открытие
12:00-12:10 Приветствие Организаторов
II. Практика светодиодных решений
12:10-12:30 Проблемы повышения энергетической эффективности и качества света В. Сорокин, чл.-к. НАН Украины, Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАНУ
12:30-13:30 Технологии будущего: Acrich4.0, Wicop2. Г.Королев, Seoul Semiconductor
13:30-14:30 Решения для светильников наружного и внутреннего освещения Дмитрий Юровских, Михаил Червинский , региональные представители CREE
14:30-15:10 ПЕРЕРЫВ
15:10-15:30 Светодиодные светильники производства НПП «Радий»: специфика использования и их комплексные испытания А. Резуненко, Радий
15:30-16:00 Cветодиоды OSRAM OS Сергей Антипин, Osram Semiconductor
16:00-16:30 OPTOTRONIC® LED Drivers – современные решения от OSRAM – применение и функциональность Богдан Михалик, Osram GmbH
16:30-16:50 Управление освещением, от простого к сложному. Обзор вариантов по принципу «Необходимо и Достаточно» Ю.Маснев, ООО «LedEffect»
16:50-17:10 Офтальмогигиенические и светотехнические перспективы внедрения светодиодных источников света на производственных предприятиях Украины к.м.н. В.Г. Мартиросова, ДУ «Институт медицины труда НАМН Украины»
17:10-17:30 Опыт модернизации уличного освещения с привлечением средств международных финансовых организаций В.Дебой, GARDECONSULTINGG

14 сентября
III. Экономика и инвестиции
10:30-10:50 НАК «Укрсветоолизинг» как инструмент для объединения интересов производителя и потребителя в достижении общей цели. Т.Сербина, НАК «Укрсветолизинг»
10:50-11:10 Конкурентные особенности формирования рынка светодиодной осветительной продукции в коммунальном и бюджетном секторе. Текущее состояние и перспективы развития C.Хоперский, ООО «Ассоциация производителей светодиодной техники»
11:10-11:30 Применение инструментов лизинга, долгосрочной аренды и рассрочек платежей, для создания производителем собственного сегмента рынка светодиодной техники в сфере ЖКХ И.Белов, ООО «ЕЕТ»
11:30-11:50 Актупльные вызовы при публичной закупке уличного LED освещения в Украине д.т.н. К.Д.Петренко ООО «Шредер»
IV. Аспекты развития светодиодной осветительной техники
11:50-12:10 Особенности выбора LED светильников для освещения улиц и дорог М.Маслов , ООО «ЕКТА»
12:10-12:30 Методы и средства реализации светодиодных осветительных систем с высоким индексом цветопередачи. к.т.н. В. Корнага, О.Олейник, Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева НАНУ
12:30-12:50 Акцентное освещение в ритейле: светодиодные светильники со специальными спектрами д.т.н. З.Монастырский, ГК «Свитлотек»
12:50-13:10 Светодиодные решения Vossloh-Schwabe для агробизнеса А. Вебер, VS Lighting Solutions: A member of the Panasonic group Panasonic (по приглашению ГК «Свитлотек»)
13:10-13:30 Улучшение цветопередачи белых светодиодов Д.Хмиль, д.ф.-м.н.Камуз А.М., д.т.н. Сорокин В.М. Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАНУ
13:30-13:50 Новинки оптики LEDIL Сакен Юсупов, LEDIL
13:50-14:30 ПЕРЕРЫВ
14:30-14:50 Формула света: комплексный подход к построению светодиодного светильника А. Валентик, VD MAIS
14:50-15:10 Перспективные направления развития систем управления освещением. А.Литвинов, С. Литовченко, д.т.н. Л. Назаренко ООО «СТУ», ХНУГХ
15:10-15:30 Новейший национальный завод по производству высокотехнологичной IT продукции, отечественный производитель энергосберегающей электроники В. Брендиков, М. Ткаченко, ООО ФЛАЙЛАЙТС
V. Новые материалы и элементы светодиодной осветительной техники
15:30-15:50 Вопросы проектирования декоративных и функциональных светильников для изготовления печатью на 3D принтерах. А.Галинский, НТЦ «Аэропласт»
15:50-16:10 Новейшие достижения в разработках технологии органических светодиодных гетероструктур и осветительных систем на их основе. к.т.н. Ю.Коломзаров, д.т.н.В. Сорокин , Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАНУ
16:10-16:30 Повышение эффективности теплоотвода от мощных полупроводниковых LED структур с помощью термических интерфейсов на основе пленок нитрида алюминия. д.ф.-м.н. Э.Руденко, Институт металлофизики НАН Украины
16:30-16:50 Высокоэффективные объемные светодиодные модули для мощных ламп бытового применения. к.т.н. А. Листратенко, д.т.н. В.Борщев, д.т.н. В.Сорокин, М.Проценко, И.Тымчук, Г.Никитский, А. Фомин, к.т.н. А.Рыбалочка, Д. Калустова.
ООО «Светодиодные технологии Украина», ІФП НАНУ
16:50-17:10 Алюминиевые тепловые трубы для светодиодных осветительных приборов д.т.н. Ю.Николаенко, Д.Козак, НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
17:10-17:30 Схематические решения улучшения параметров драйверов С.М. Литовченко, А. Г. Литвинов, д.т.н. Л.А. Назаренко, И.В. Голосно, ООО «СТУ», ХНУГХ
17:30-17:50 LED драйвер на заказ от украинского производителя O. Климчук, А.Серий, ООО «ТЕХМИК», ООО «Газотрон Лайт»

15 сентября
VI. Стандарты. Регламенты. Метрология
10:30-10:50 Проверка достоверности результатов испытаний продукции светотехники в Украине Д. Калустова, В. Левчук, М. Миняйло, А.Олейник, к.т.н. А. Рыбалочка, Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАНУ
10:50-11:10 Проблемы метрологического обеспечения LED источников излучения и методы их решения д.т.н. П.Неежмаков, к.т.н.Н.Гуреев, Институт метрологии
11:10-11:30 Рынок светодиодного освещения Польши. Развитие и возможности Андрей Бутенко, Директор, АЛИТОН (Польша)
11:30-11:50 Новая редакция проекта ДБН В.2.5-28:201Х « Естественное и искусственное освещение» Ю. Громадский, ООО «КиевПромЭлектроПроэкт»
11:50-12:10 Переход к энергоэффективному освещению и обеспечение соответствия светотехнической продукции Н.Смирнова, ДП «Полтавастандартметрологія»
12:10-12:30 Фотометр для вимірювання яскравості світлодіодних інформаційних панелей к.т.н. Б.Шабашкевич, д.т.н. Ю.Добровольский, В.Юрьев, ООО «Тензор»
12:30-12:50 Построение колориметрической системы с учетом физиологии глаза человека Билык Е.В., д.т.н.Назаренко Л.А., ХНУГХ
12:50-13:10 Направления разработки стандартных условий измерения освещенности д.т.н.П.Неежмаков, д.т.н. А.Купко, к.т.н. В.Терещенко, «Институт метрологии»
13:10-13:20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЕ СЛОВО

[:en]Led Progress Logo

Program of Conference
LED Progress 2017

Download reports

September, 13
I. Opening
12:00-12:10 Organizers` welcoming address.
II. LED solutions practice
12:10-12:30 Problems of improving energy efficiency and light quality V. Sorokin, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Lashkarev Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
12:30-13:30 Future Technologies: Acrich4.0, Wicop2. G. Korolev, Seoul Semiconductor
13:30-14:30 Solutions for outdoor and indoor lighting fixtures Dmitry Yurovskikh, Mikhail Chervinsky, regional representatives of CREE
14:30-15:10 BREAK
15:10-15:30 LED lamps of production of Radiy: specifics of use and their complex tests A. Rezunenko, Radiy
15:30-16:00 Light-emitting diodes OSRAM OS Sergey Antipin, Osram Semiconductor
16:00-16:30 OPTOTRONIC® LED Drivers – Modern solutions from OSRAM – application and functionality Bogdan Mikhalik, Osram GmbH
16:30-16:50 Lighting control, from simple to complex. Review of options on the principle of «It is necessary and Enough» Yu. Masnev, LLC LedEffect
16:50-17:10 The ophthalmologic, hygienic and lighting prospects of introduction of LED light sources at manufacturing enterprises of Ukraine PhDs in Medicine. V.G. Martirosova, DU «Institute of Medicine of the Work NAMN Ukraini»
17:10-17:30 Experience on modernization of street lighting with investments involved from international financial institutions V. Deboy, GARDECONSULTING

September, 14
III. Economy and Investments
10:30-10:50 NAK «Ukrsvitlolizing» – as an instrument for combining the interests of the manufacturer and the consumer in achieving the common goal T. Serbina, NAC Ukrsviltoleasing
10:50-11:10 Competitive features of the LED lighting products market of the formation in the communal and budgetary sectors. Current status and development prospects S.Khopersky, Association «Manufacturers of LED Lighting technology»
11:10-11:30 Application of leasing, long-term lease and installment instruments to create a self-made segment of the market for LED lighting in the housing and utilities sector І. Belov, LLC EET
11:30-11:50 Challenges of LED street lighting public procurement in Ukraine Dr.Sci.Tech. K.D. Petrenko of LLC Schreder
IV. LED Lighting Technology. Aspects of Development
11:50-12:10 Features of the choice of LED lamps for lighting streets and roads M. Maslov, LLC EKTA
12:10-12:30 Methods and means of obtaining light with a high color rendering index in lighting systems PhD in Tech. Sci. V. Kornaga, O. Oleynik, Institute of physics of semiconductors of V.E. Lashkarev of NANU
12:30-12:50 Accent Lighting in Retail: LED Lights with Special Spectra Dr.Sci.Tech. Z. Monastirsky, Svitlotek Group
12:50-13:10 LED Vossloh-Schwabe solutions for agribusiness А. Вебер, VS Lighting Solutions: A member of the Panasonic group Panasonic (by the invitation of Svitlotek Group)
13:10-13:30 Improved color rendering white LEDs D. Hmil, Dr. Sci. Phys. N Kamuz A.M., Dr.Sci.Tech. Sorokin V.M. Institut of physics of semiconductors of V.E. Lashkarev NANU
13:30-13:50 Novelties of optics LEDIL Saken Yusupov, LEDIL
13:50-14:30 BREAK
14:30-14:50 Light formula: an integrated approach to building an LED lamp A. Valentik, VD MAIS
14:50-15:10 Promising areas of lighting control systems development A. Litvinov, S. Litovchenko, Dr.Sci.Tech. L. Nazarenko of LLC STU
15:10-15:30 The newest national plant for the production of high-tech IT products, a domestic manufacturer of energy-saving electronics. V. Brendikov, M. Tkachenko, LLC FlyLights
V. New Materials and Elements of LED lighting equipment
15:30-15:50 Issues of designing decorative and functional lamps by printing on 3D printers A. Galinsky, STC Aeroplast
15:50-16:10 The newest achievements in technology of organic light emitting diode heterostructures and lighting sysyems on their basis. PhD in Tech. Sci. Yu. Kolomzarov, Dr.Sci.Tech. V. Sorokin, Institute of physics of semiconductors of V.E. Lashkarev of NANU
16:10-16:30 Increasing of heat removal efficiency from high-power semiconductor LED structures by thermal interfaces based on aluminum nitride films. Dr. Phys-Math.Sci. E. Rudenko, Institute of metallophysics of NAN of Ukraine
16:30-16:50 High-performance bulk led modules for super poweful household lamps. PhD in Tech. Sci. A. Listratenko, Dr.Sci.Tech. V. Borshchev, Dr.Sci.Tech. V. Sorokin, M. Protsenko, I. Tymchuk, G. Nikitsky, A. Fomin, PhD in Tech. Sci. A. Rybalochka, D. Kalustova. LLC STU, IFP NANU
16:50-17:10 Aluminum heat pipes for LED lighting devices Dr.Sci.Tech. Yu. Nikolayenko, D. Kozak, Kiev Polytechnical Institute of Igor Sikorsky
17:10-17:30 Schematic solutions to improve driver settings S.M. Litovchenko, A.G. Litvinov, Dr.Sci.Tech. L.A. Nazarenko, I.V. Golosno, LLC STU, HNUGH
17:30-17:50 LED driver ordered from the Ukrainian manufacturer O. Klimchuk, A. Sery, LLC TEHMIK, LLC Gazotron Light

September, 15
VI. Standards. Regulations. Metrology
10:30-10:50 Verification of testing results of lighting products in Ukraine Kalustova D.O., Levchuk V.V., Minyaylo M.A., Oleynik PhD in Tech. Sci. O. S., Rybalochka A.V., Institute of physics of semiconductors of V.E. Lashkarev of NANU
10:50-11:10 Problems of metrological support of LED radiation sources and methods for their solution Dr.Sci.Tech. P. Neezhmakov, PhD in Tech. Sci. N. Gureev, Institute of metrology
11:10-11:30 Market of LED illumination of Poland. Development and opportunities A. Butenko, Director, ALITON (Poland)
11:30-11:50 New edition of DBN V.2.5-28: 201Х «Natural and artificial lighting» Yu. Gromadsy, LLC Kiyevpromelektroproekt
11:50-12:10 Transition to energy-efficient lighting and ensuring compliance of lighting products N. Smirnova, DP «Poltavastandartmetrology»
12:10-12:30 Photometer for measuring the brightness of LED panels PhD in Tech. Scie. B. Shabashkevich, Dr.Sci.Tech. Yu. Dobrovolsky, V. Yuryev, LLC Tenzor
12:30-12:50 Construction of a colorimetric system taking into account the physiology of the human eye Bilyk E.V., Dr.Sci.Tech. Nazarenko L.A., HNUGH
12:50-13:10 Directions of development of standard conditions of measurement of illumination Dr.Sci.Tech. P. Neezhmakov, Dr.Sci.Tech. A. Kupko, PhD in Tech. Sci. V. Tereshchenko, «Institute of metrology»
13:10-13:20 CLOSING SPEACH

[:]