[:ua]Участь[:ru]Участие[:en]Participation[:]

[:ua]

Участь

Для участі у виставці необхідно:

 • подати заявку на участь до 15 липня 2019 р. Після отримання заявки, Організатор надає Контракт для участі у виставці і рахунок на оплату. Місце резервується за Експонентом тільки після оплати обов’язкового реєстраційного внеску! Реєстраційний внесок необхідно сплатити протягом 5 (п’яти) робочих днів після виставлення рахунку;
 • заявку на додаткове обладнання до 20 серпея 2019 г.;
 • укласти договір про участь;
 • здійснити оплату згідно договору;
 • надати інформацію в каталог виставки до 15 серпня 2019 г.;

Вартість участі включає в себе:

 • обов’язковий реєстраційний внесок;
 • вартість виставкової площі;
 • вартість додаткового обладнання та послуг;

Оснащення стенду додатковим обладнанням проводиться на підставі наданої Заявки на додаткове обладнання. Експонент не має права без письмового дозволу Організатора частково або повністю передавати, здавати в найм або міняти орендований стенд. Експонент несе повну матеріальну відповідальність за збереження орендованого майна.

[:ru]

Участие

Для участия в выставке необходимо:

 • подать заявку на участие до 15 июля 2019 г. После получения заявки, Организатор предоставляет Контракт для участия в выставке и счет на оплату. Место резервируется за Экспонентом только после оплаты обязательного регистрационного взноса! Регистрационный взнос необходимо оплатить в течении 5 (пяти) рабочих дней после выставления счета;
 • подать заявку на дополнительное оборудование до 20 августа 2019 г.;
 • заключить договор об участии;
 • произвести оплату согласно договору;
 • предоставить информацию в каталог выставки до 15 августа 2019 г.;

Стоимость участия включает в себя:

 • обязательный регистрационный взнос;
 • стоимость выставочной площади;
 • стоимость дополнительного оборудования и услуг;

Оснащение стенда дополнительным оборудованием производится на основании предоставленной  Заявки на дополнительное оборудование. Экспонент не имеет права без письменного разрешения Организатора частично или полностью передавать, сдавать  в наем или менять арендованный стенд. Экспонент несет полную материальную ответственность за сохранность арендуемого имущества.

[:en]

Participation

For participation in the exhibition it is necessary:

 • to fill in the application form till the July 15, 2019. After receiving of application, the Organizer provides the Contract for participation in the exhibition and the invoice for payment. The place is reserved for the Exhibitor only after payment of the obligatory registration fee! The registration fee needs to be paid within 5 (five) working dayst;
 • to submit the application for extra equipment till the August 20, 2019;
 • to sign the contract on participation;
 • to make payment according to the contract;
 • to provide information to the exhibition catalog till the August 15, 2019 ;

The cost of participation includes:

 • obligatory registration fee;
 • cost of the exhibition area;
 • cost of the additional equipment and services;

The stand is equiped according to the application of extra equipment. The exhibitor has no right without written permission of the Organizer partially or completely to transfer, let or change the rented stand. The exhibitor bears a full liability for safety of the rented property.

[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.