[:ua]Типи виставкових стендів[:ru]Типы выставочных стендов[:en]Booth visualization[:]

[:ua]

Стандартний (лінійний) виставковий стенд

В своєму розпорядженні має лише одну лицьову сторону і є найпоширенішим типом стендів.

Стандартный стендПриклад стандартного стенду площею – 6м2
Стандартный стендПриклад стандартного стенду площею – 9м2

Кутовий стенд

Відкритий з двох сторін. Є ідеальним рішенням, особливо для дрібних і середніх фірм.

Угловой стендПриклад кутового стенду площею – 12м2

Стенд «півострів»

Відкритий з трьох сторін

3.1Приклад стенду «півострів» площею – 12м2

Стенд «Острів»

Відкритий з усіх (чотирьох) сторін

Стенд остров

Стенд Наскрізний

Стенд, відкритий з двох паралельних одина одній сторіні.

Сквозной стенд

Стенд «Візаві»

Два, розташованих один навпроти одного лінійних стенду.

Стенд Визави

[:ru]

Стандартный (линейный) выставочный стенд

Располагает лишь одной лицевой стороной и является наиболее распространенным типом стендов.

Стандартный стендПример стандартного стенда площадью – 6м2
Стандартный стендПример стандартного стенда площадью – 9м2

Угловой стенд

Открыт с двух сторон. Является идеальным решением, особенно для мелких и средних фирм.

Угловой стендПример углового стенда площадью – 12м2

Стенд “полуостров”

Открыт с трех сторон

3.1Пример стенда “полуостров” площадью – 12м2

Стенд “Остров”

Открыт со всех (четырех) сторон

Стенд остров

Стенд Сквозной

Стенд, открытый с двух параллельных друг другу сторон.

Сквозной стенд

Стенд “Визави”

Два, расположенных друг против друга линейных стенда.

Стенд Визави

[:en]

Standard (linear) exhibition stand

Has only one face side and is the most widespread type of stands.

Standard The example of standard stand with area – 6sq.m.
Standard boothThe example of standard stand with area – 9sq.m.

Angular stand

It is open from two sides. Is the ideal decision, especially for small and medium-sized companies.

Angular standThe example of standard stand with area – 12 sq.m.

“Peninsula” stand

It is open from three sides

3.1The example of standard stand with area – 12 sq.m.

“Island” stand

It is open from all (four) sides

Island stand

Open-ended stand

The stand opened from two sides parallel each other.

Open-ended stand

“Vis-a-vis” stand

Two, located opposite each other linear stands.

Vis-a-vis stand

[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.