[:ua]Вирішення Рейнбоу для виробників світлодіодних світильників[:ru]Решения Рэйнбоу для производителей светодиодных светильников[:en]Rainbow solutions for LED lamps manufacturers[:]

  • від
Решения Рэйнбоу для производителей светодиодных светильников

[:ua]Компанія Рейнбоу відома учасникам українського ринку світлотехніки як постачальник компонентів відомих виробників Cree, LG, Ledil. Останнім часом компанія провела внутрішню реорганізацію свого светотехнічеського підрозділу. Була посилена інженерна і виробнича компонента, що дозволяють розробляти і швидко виводити на ринок Сид-модулі, системи управління освітленням, будувати комп’ютерні теплові моделі світильників, а також проводити світлотехнічні розрахунки проектів.

Інженерний персонал Рейнбоу готує для демонстрації на виставці вирішення для виробників магістральних світильників, трекових світильників акцентуючого освітлення. Компанія підтримує на складі типові рішення для виробників світильників в стелю типа «Армстронг», світлові лінії, світильники ЖКХ.
Широкий досвід інженерного персоналу Рейнбоу по реалізації проектів освітлення дворових просторів міст і автомагістралей, освітлення цехів, архітектурного підсвічування об’єктів культурної спадщини, загального і акцентуючого освітлення підприємств рітейла, пропонують вирішення по виробництву світильників найширшої номенклатури.

Компонентна база від провідних світових виробників і розрахунок умов їх вживання гарантує виробникам світильників високі параметри надійності виробів і тривалу експлуатацію світильників.

Решения Рэйнбоу для производителей светодиодных светильников
Набор компонентів Rlp-01 для зборки вуличного світильника[:ru]Компания Рэйнбоу известна участникам украинского рынка светотехники как поставщик компонентов известных производителей Cree, LG, Ledil.
В последнее время компания провела внутреннюю реорганизацию своего светотехнического подразделения. Была усилена инженерная и производственная компонента, позволяющие разрабатывать и быстро выводить на рынок СИД-модули, системы управления освещением, строить компьютерные тепловые модели светильников, а также проводить светотехнические расчеты проектов.

Инженерный персонал Рэйнбоу готовит для демонстрации на выставке решения для производителей магистральных светильников, трековых светильников акцентирующего освещения. Компания поддерживает на складе типовые решения для производителей светильников в потолок типа «Армстронг», световые линии, светильники ЖКХ.
Широкий опыт инженерного персонала Рэйнбоу по реализации проектов освещения дворовых пространств городов и автомагистралей, освещения цехов, архитектурной подсветки объектов культурного наследия, общего и акцентирующего освещения предприятий ритейла, предлагают решения по производству светильников самой широкой номенклатуры.

Компонентная база от ведущих мировых производителей и расчет условий их применения гарантирует производителям светильников высокие параметры надежности изделий и длительную эксплуатацию светильников.

Решения Рэйнбоу для производителей светодиодных светильников
Набор компонентов RLP-01 для сборки уличного светильника
[:en]Rainbow’s company is known to participants of the Ukrainian lighting engineering market as the supplier of components of the famous producers of Cree, LG, Ledil.

Recently the company has carried out internal reorganization of the lighting division. It has been strengthened engineering and production a component, allowing to develop and quickly to bring to the market SID-modules, management systems lighting, to build computer thermal models of lamps, and also to carry out lighting calculations of projects.

The engineering personnel of Rainbow prepare for demonstration at a decision exhibition for producers of the main lamps, track lamps of the accenting lighting. The company supports in a warehouse prototype solutions for producers of lamps in a ceiling like “Armstrong”, light lines, housing and communal services lamps.

Broad experiment of engineering personnel of Rainbow on projects implementation of illumination of domestic spaces of the cities and highways, illumination of shops, architectural illumination of objects of cultural heritage, the general and accenting illumination of the entities of a retail, proposes solutions on production of lamps of the widest nomenclature.

The component base and calculation of conditions of their application guarantees against the leading global manufacturers to producers of lamps high parameters of reliability of products and long operation of lamps.

Решения Рэйнбоу для производителей светодиодных светильников
Set of the RLP-01 components for assembly of the street lamp
[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.