[:ua]Програма розвитку ООН в Україні стає Генеральним спонсором Конференції LED Progress[:ru]Программа развития ООН в Украине становится Генеральным спонсором Конференции LED Progress[:en] United Nations Development Programme in Ukriane becomes the General sponsor of the LED Progress Conference[:]

  • від
UNDP

[:ua]Програма розвитку ООН підтримує Міжнародну Конференцію LED Progress та стає її Генеральним спонсором.
UNDP
Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.

Програма керується цілями розвитку тисячоліття та Конвенціями ООН, до яких приєдналася Україна. Її діяльність особливо спрямована на боротьбу із бідністю у сільських районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки демократичних процесів, установ та мереж.

Програма допомагає та посилює партнерів на національному та місцевому рівні, які розробляють сталі рішення для забезпечення всеосяжного національного, регіонального та місцевого розвитку.

ПРООН досягає своїх цілей є у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, установами з розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами. Допомагає знайти українські рішення для всесвітніх та національних викликів у сфері розвитку за рахунок проведення низки ініціатив, заснованих на досвіді та порівняльних перевагах ПРООН.[:ru]Программа развития ООН поддерживает Международную Конференцию LED Progress и становится ее Генеральным спонсором.
UNDP
Основна цель ПРООН – поддержать Украину на пути устойчивого человеческого развития, направленного на достижение зажиточного, демократического и сильного государства, в котором никто не остается в стороне и учитывается мнение каждого и каждой.

Программа руководствуется целями развития тысячелетия и Конвенциями ООН, к которым присоединилась Украина. Ее деятельность особенно направлена на борьбу с бедностью в сельских районах путем внедрения эффективных моделей социального и экономического развития окружающей среды, а также путем поддержки демократических процессов, учреждений и сетей.

Программа помогает и усиливает партнеров на национальном и местном уровне, которые разрабатывают постоянные решения для обеспечения всеобъемлющего национального, регионального и местного развития. ПРООН достигает своих целей есть в партнерстве с Правительством Украины, другими агентствами ООН, учреждениями из развития, гражданским обществом и местными обществами.

Помогает найти украинские решения для всемирных и национальных вызовов в сфере развития за счет проведения ряда инициатив, основанных на опыте и сравнительных преимуществах ПРООН.[:en]United Nations Development Programme in Ukriane supports the International LED Progress Conference and becomes it General sponsor.
UNDP
As the development arm of the United Nations, UNDP supports strategic capacity development initiatives to promote inclusive growth and sustainable human development. Through partnerships with national, regional, and local governments, civil society, and the private sector, UNDP strives to support Ukraine in its efforts to eliminate poverty, develop people’s capacity, achieve equitable results, sustain the environment, and advance democratic governance.[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.